PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 • Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 500 Kč (slovy: pětset korun českých) a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
 • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
 • Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.
 • Dodací podmínky v ČR
  • Většinu zboží jsme schopni dodat do 7 pracovních dnů po celé ČR. Zboží objednané o víkendu nebo ve svátek bude expedováno do 7 dnů od prvního pracovního dne následujícího po svátku nebo víkendu.
  • Důležité upozornění: Dodací lhůtu do 5 dnů nelze dodržet, pokud zákazník platí bankovním převodem proforma fakturu. Platbu od banky obdržíme a zaúčtujeme do 3-4 dnů, poté zboží posíláme. Způsob jakým k vám zboží dopravíme volíme vždy dle velikosti aktuální objednávky. Ceny za dopravu zboží přepravní službou jsou odvozeny od hmotnosti a rozměru zásilky:
  • U zásilky obsahující podhrabové desky - individuální cena dle vzdálenosti.
  • Využíváme služeb těchto přepravních společností: PPL, PPL Sprint (paletová), vlastní doprava
  • Ceny za dopravu zboží vlastní dopravou firmy PROFI PLOTY, s.r.o.  jsou odvozeny od celkové ceny objednávky a vzdálenosti od našeho skladu. Celková cena přepravy je vždy individuálně dohodnuta předem a musí být zákazníkem odsouhlasena.
 • Osobní odběry
  • Pokud si zvolíte před odesláním objednávky jako způsob dopravy osobní odběr, můžete si zboží vyzvednout v našem prodejním skladě na adrese:

   PROFI PLOTY, s.r.o.
   Rudná 809/6
   703 00 Ostrava-Vítkovice