Katalog produktů

Katalog produktů

Podmínky pro storno objednávek

Storno objednávky obsahující běžně skladové zboží

Zadanou a potvrzenou objednávku skladového zboží je možné bezplatně zrušit, do okamžiku předání přepravci. Za okamžik předání přepravci je považováno fyzické převzetí přepravcem ze skladu prodávajícího. V tento okamžik je rovněž prodávajícím odeslán e-mail s potvrzením odeslání.

Byla-li zásilka předána přepravci, je možné zásilku vrátit, avšak v tomto případě již je nutné uhradit náklady na přepravu a vrácení zboží přepravní společnosti, které budou zákazníkovi požadujícímu storno v této fázi přeúčtovány.

Storno objednávky obsahující zakázkově vyráběné produkty

Zadanou objednávku je možné zrušit pouze před zahájením výroby. V okamžiku předání do výroby (zákazník je informován e-mailem) již lze objednávku zrušit pouze po uhrazení storno poplatku ve výši 100% hodnoty produktů, jejichž výroba byla zahájená.

Jak stornovat objednávku

Pokud chcete objednávku zrušit stačí odeslat e-mail s žádostí o zrušení objednávky na adresu info@profiploty.cz, telefonicky nebo SMS zprávou na čísle 733 739 400, případně osobně v prodejně.